ÜYE OLMAYAN KARDEŞLERİMİZ ÜYE OLSUNLAR BİR AN ÖNCE CEMIYETİMİZİ FAİZDEN BERABER KURTARALIM..
 
D.I.T.I.B Türkisch Islamische Gemeinde zu Neutraubling e.V.
SAYFALARIMIZ  
  Anasayfa
  Hadis-i Şeriflerden örnek
  Satellitenbild
  Impressum
(c) Erdal Ünlü (TASARLAYAN)
Heute waren schon 14 Besucherhier!
Hadis-i Şeriflerden örnek
1.    İki göz cehennem ateşini görmez. Birisi Allah korkusu ile ağlayan göz. İkincisi, savaşta Allah için nöbet tutan göz. (Tirmizi, Fezail-i Cihad, 12) 
2.    Îne alışverişi ile hileli faiz aldığınız, sığırların kuyruğuna yapışarak ziraatle meşgul olup cihadı terk ettiğiniz zaman Allah size öyle bir mezellet verir ki tekrara dinin emri olan cihada dönmedikçe o zilletten kurtulamazsınız. (Ebu Davut, Büyu’, 54; Müsned-i Ahmed, 2:42, 84)
3.    Sizden birisi bir kötülük gördüğü zaman eliyle düzeltmeye çalışsın, buna gücü yetmezse dili ile düzeltsin, buna da gücü yetmezse kalbi ile buğz etsin ve kötülükten kalben uzak dursun. Bu ise imanın en zayıf mertebesidir. (Müslim, İman,78; Tirmizi, Fiten, 11; Nesai, İman, 17) 
4.   Rüyay-ı sadıka nübüvvetin kırk altı cü’ünden bir cüz’üdür. (Buhari, Ta’bir, 26; Müslim, Rü’ya, 6)
5.    Ümmetim hakkında en çok korktuğum karın büyüklüğü, çok uykuya sebep olan tembellik ve yakîn ve iman zaafıdır. (Ali El-Müttaki, Kenzu’l-Ummal, 3:460 H. No: 7434) 
6.    “Bismillahillezî lâ yedurru maa ismihi fil-arzı ve lâ fis-semâi ve hüve’s-Semîu’l-alîm” duasını akşam ve sabah üçer defa okuyan kimseye hiçbir şey zarar veremez. (İbn-i Mâce, Dua, 14)
7.    İnsanların içinde bulunup onların ezalarına katlanan bir mü’min, dağ başında inzvada ibadet eden mü’minden daha hayırlıdır. (ibn-i Mâce, Fiten, 23; Tirmizi, Kıyame, 55) 
8.    Neseblerinizi ve akrabalarınızı öğrenin ve sıla-i rahim yapınız. Sıala-i rahim akrabalar arasında sevgiyi artırır, malda berekete sebep olur ve ömürleri uzatır. (Tirmizi, Birr, 49)
9.    Allah sizin annelerinize isyan etmenizi, kız çocuklarınızı öldürmenizi ve borçların eda edilmemesini ve hak edilmedik şeylerin alınmasını haram kılmıştır. Dedikoduyu, gereksiz soru sormayı ve servetinizi boşa harcayıp israf etmenizi de kerih görmüştür. (Buhari, İstikraz, 19; Edeb, 6; Müslim, Akdiye, 12) 
10.    Bir saat tefekür altmış sene nafile ibadetten hayırlıdır. (Aliyyu’l-Müttaki, Kenzu’l-Ummal, 3:106; Hadis No:5710)
11.    Rabbim beni terbiye etti ve edebimi en güzel şekilde yaptı. (Kenz, 7:214 H. No: 18673; Münavi, Feyzü’l-Kadir, 1:225) 
12.    Kulun tövbesinden dolayı Allah’ın memnuniyeti, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip bulmasından daha fazladır. (Buhari, Daavât, 4; Müslim, Tövbe, 1, 7,
13.    En hayırlı nesil benim zamanımdaki sahabelerimdir. Ondan sonra onlara yakın olanlar, ondan sonra da onlara yakın olanlardır. (Buhari, Rikak, 7; Eyman, 10; Tirmizi, Fiten, 45) 
14.    Bir defasında Allah’ın Resulü esirler arasında sağa sola koşarak kızını arayan ve gördüğü çocuğa sarılan bir anneyi göstererek ‘Bu kadın çocoğunu ateşe atar mı?’ diye sordu. Sahabeler ‘Hayır! Asla atmaz! ‘dediler. Peygamberimiz (sav) ‘Muhakkak ki Allah kullarına bu kadından daha şefkatli ve merhametlidir’ buyurdular. (Buhari, Edeb, 18; Müslim, Tövbe, 22) 
15.    Mekke’nin fethinden sonra hicret yoktur; ancak niyet ve cihat vardır. Allah yolunda savaşa çağrıldığınız zaman hemen katılın. (Buhari, Cihad, 1, 27, 184; Müslim, Hac, 445, İmaret, 85)

16.    Tövbe sona ermeden cihad sona ermez. Tövbe ise güneş batıdan doğana kadar devam eder. (Ebu Davud, Cihad, 2; Müsned-i Ahmed, 4:99) 
17.    Âlimin âbide üstünlüğü, benim sizin en ednânıza karşı üstünlüğüm gibidir. (Tirmizi, İlim, 19)
18.    Benimle sizin misaliniz, ateş yakan bir adamın misali gibidir ki, kelebekler kendilerini ateşe atarlar da o bunları ateşten korumaya çalışır. Ben de sizi ateşten korumak için elinizden ve eteğinizden tutuyorum; sizler ise benden kaçıyorsunuz. (Buhari, Rikak, 26; Müslim, Fedail, 17) 
19.   Resulullah (sav) hasır üzerinde uyumuş da hasırın izleri yüzünde çıkmıştı. Hz. Ömer (ra) onu uyandırdı ve ‘Ya Resulallah! Sizin için bir döşek yaptırsak’ dedi. Peygamberimiz (sav) ‘Dünya benim neyime! Ben uzun bir yolculuğa çıkan ve dinlenmek için bir ağaç gölgesine çekilen bir yolcu gibiyim” buyurdular.  (Tirmizi, Zühd, 44)
20.    Dünyada garip bir yolcu gibi ol! Kendini eshab-ı kuburdan say! (Tirmizi, Zühd, 25) 
21.    Ölmeden önce ölünüz. (Keşfu’l-Hafa, 2:291)
22.    Sizlere doğruluk yaraşır. Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik insanı cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye indallahta sadıklardan yazılır. Yalan insanı kötülüğe, kötülük insanı cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye insallahta yalancılardan yazılır. (Buhari, Edeb, 69; Müslim, Birr, 105; Ebu Davud, Edeb, 80) 
23.    Kişi sevdiği ile beraberdir. (Buhari, Edeb, 96; Müslim, Birr, 165)
24.    Sahabelerden Nuayman içkiden kendisini kurtaramamıştı. Bazen içiyordu. Sahabelerden bazıları ona kötü söyleyince peygamberimiz (sav) kaşlarını çattı ve ‘Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Allah’a yemin ederim ki o Allah ve rasülünü seviyor’ buyurdular. (Buhari, Hudud, 4, 5) 
25.    Nerede olursan ol, Allah’tan kork! Günahın arkasından hemen bir iyilik yapınız ki ona kefaret olsun. İnsanlara güzel ahlakla muamele ediniz. (Tirmizi, Birr, 55; Müsnad-i Ahmed, 5:153)
26.    Nasıl olursanız ve neye layıksanız öyle idare edilirsiniz. (Deylemi, Müsned, 3:305)
27.   İnsanlar niyetlerini, kalplerini ve kendilerini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. (Buhari, Cuma, 15; Müslim, İmare, 20)
28.    Ameller niyetlere göredir. (Bukari, Bed’ül-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155)
29.    Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır. (Münavi, Mecmau’z-Zevâid, 1:61, 109)
30.    İnsanda bir et parçası vardır. O salih olursa bütün beden salih olur. O fasit olursa bütün beden fesada gider. O et parçası kalptir. (Buhari, İman, 39; Müslim, Müsakat, 107; Müsned-i Ahmed, 4.280) 
31.   Bir insan bir iyiliğe niyet etse yapmasa bir sevap yazılır; yaparsa on sevap yazılır. Bir kötülüğe niyet etse yapsa bir günah yazılır, vazgeçse bir sevap yazılır. (Buhari, Rikak, 31; Müslim, İman, 206-207)
32.    Muhacir günahlardan kaçan ve kalbinden Allah sevgisi dışındaki sevgileri atandır. (Nesai, İman, 9; Ebu Davud, Cihad, 2) 
33.    Müslüman insanların elinden ve dilinden salim olduğu kimsedir. Muhacir ise Allah’ın yasaklarından kaçandır. (Buhari, İman, 4; Ebu Davud, Cihad, 2)
34.    Malayaniyi terk etmek Müslümanlığın güzelliğindendir. (Tirmizi, Zühd, 11; ibn-i Mâce, Fiten, 12)
35.  Sabır ilk sadmede gösterilendir. (Buhari, Cenâiz, 32; Müslim, Cenâiz, 14, 15)
36.    Ey Âdemoğlu! İhtiyacından fazla olanı sadaka olarak vermen senin için hayırlıdır. İhtiyacın kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmaz ve kınanmazsın. İyilik yapmaya ve vermeye de yakınlarından başla... Veren el alan elden üstündür. (Buhari, Zekat, 18; Müslim, Zekat, 97) 
37.    Allah için verdiğiniz şey verenin eline geçmeden önce Allah’a ulaşır. (Buhari, Zekât, 8; Müslim, Zekât, 63-64)
38.    Üç zümre vardır ki, kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara yakıcı bir azap vardır. Onlar, elbiselerini sürüyerek yürüyen kibirliler, yaptığı iyiliği başa kakanlar ve malını satarken yalan yere yemin ederek satanlardır. (Müslim, İman, 171; Ebu Davud, Libas, 25; Nesai, Büyu, 5)
39.    Kalbinde zerre kadar kibir bulunan insan cennete giremez.  (Müslim, İman, 171-174; Tirmizi, Büyu, 5; Ebu Davud, Libas, 25)
40.    Yüce Allah buyurdu: “Kibriya benim ridamdır; azamet ve büyüklük benim izârımdır. Km benimle bu konuda yarışa girerse onu zelil eder, baş aşağı cehenneme atarım.” (Ebu Davudi, Libas, 26; Müslim, Birr ve Sıla, 136; İbn-i Mâce, Zühd, 16) 
41.    Cimri Allah’tan uzaktır, cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır, cehenneme yakındır. (Tirmizi, Birr, 40)
42.    Kim bana iki çenesinin arasını ve iki bacak arasını koruma konusunda söz verirse ben de onun cennete girmesi konusunda kefil olurum, söz veririm. (Buhari, Rikak, 23; Tirmizi, Zühd, 61)
43.    Hatalarınızı silerek derecelerinizi yükselten amelleri size haber vereyim mi? Zor zamanlarda güzelce abdest almak, mescitlere gitmek,  bir namazdan sonra diğer namazı beklemektir. Ribat, yani bağlılık ve adanmışlık budur.  (Müslim, taharet, 41; Tirmizi, Tahret, 39; Nesai, Tahare, 180; İbn-i Mâce, Tahare, 49; Mesacid, 14; Cihad, 41)
44.    Kalbi mescide bağlı olan kimse kıyamette gölgelenecek kimselerden birisidir. (Müslim, Tahare, 41; Tirmizi, Tahare, 39) 
45.    Namaz gözümün aydınlığıdır. (Mecmauz’-Zevâid, 2:271)
46.    Namaz dinin direğidir. (Mecmau’z-Zevâid, 2:271) 
47.   Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz. Büyük cihad nefisle cihattır. (Keşfu’l-Hafa, 1:424)
48.    Yüce Allah buyurdu: “Ben salih kullarım için öyle nimetler hazırladım ki, ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş ve ne de kalb-i beşere hutur etmiştir.” (Buhari, Tevhit, 35; Müslim, Cennet, 4, 5) 
49.    Cennette sizin bildiğiniz nimetlerinizin ancak isimleri vardır. (Buhari, Tevhit, 35; Müslim, Cennet, 4, 5)
50.    Allah’tan kork ve hiçbir ma’rufu küçük görme. Ne ile Allah’ın rızasını kazanıp kurtulacağınızı bilemezsiniz. (Münavi, Feyzü’l-Kadir, 1:121; Müslim, Birr ve Sıla, 11; Ebu Davud, Libas, 25)
51.   Cehennem bedenî şehvetlerle kuşatılmıştır, cennet de nefsin kerih gördüğü şeylerle kuşatılmıştır. (Buhari, Enbiya, 54; Müslim, Selam, 153, 154)
52.    Size Allah’tan korkmanızı tavsiye ediyorum. Başınızda bulunan istemediğiniz siyahi bir köle de olsa itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Ömrü olan ileride pek çok ihtilaflar görecektir. Sonradan ortaya çıkan dine muhalif bidalardan sakının. Bütün bidalar dalalettir, bütün dalaletler ise cehennemdedir. Sizden kim o zamanda yaşarsa benim sünnetime ve hulefa-i raşidinin sünnetine uysun ve yolundan gitsin. Bu sünnetlere sımsıkı sarılın, azı dişlerinizle tutunun. Cemaattan ayrılmayın. (Ebu Davud, Sünnet, 5; Tirmizi, İlim, 16; İbn-i Mâce, Mukaddime, 6)
53.    İnsanlar altın, gümüş, bakır ve demir madenleri gibidir. Cahiliye döneminde hayırlı olanınız, İslama girdikten sonra ilim ve fıkıh sahibi olanlarınız da hayırlılarınızdır. Ruhlar askerler gibidir. Birbirleri ile ruhlar aleminde tanışanlar ve uyumlu olanlar birbirleri ile kaynaşırlar, birbirleri ile uyumlu olmayanlar (aynı duyguları hissetmeyenler) birbirleri ile anlaşamazlar, ayrılığa düşerler. (Buhari, Enbiya, 2; Müslim, Birr, 159, 160; ebu Davud, Edeb, 16)
54.    Allah zalime mühlet verir; ama onu ihmal etmez. Bir de yakaladı mı, artık iflah etmez. Sonra şu ayeti okudular: “İşte Rabbin böyle yakalar. O’nun yakalaması çok acı ve can yakıcıdır.” (Hud, 11:102) (Buhari, Tefsir-i Sure, 11; İbn-i Mâce, Fiten, 22)
a.    Allah yedi zümreyi Arşın gölgesine alır. Bunlar: 
b.    Âdil imam,
c.    Ömrü ibadet neşesi içinde geçen genç,
d.    Mescidlere devam edenler,
e.    Allah için birbirlerini seven ve bir araya gelenler,
f.    Makam ve mevki sahibi zengin kadının zina isteğini reddedenler,
g.    Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli dahi bilmeyenler,
h.    Tenhalarda Allah korkusu ile ağlayanlar... (Buhari, Esan, 36; Zekat, 16; Rikak, 24; Hudud, 19; Müslim Zekat, 91; Tirmizi, Zühd, 53; Nesai, Kudat, 2)
55.    Bana benden önceki peygamberlere verilmeyen beş şey verilmiştir: Bir aylık uzak mesafede de olsa düşmanlarımın kalbine korku verildi. Yeryüzü benim için mescit ve sebeb-i taharet yapıldı. Nerede vakit girerese orada namazınızı kılın. Ganimetler bana helal kılındı. Bana şefaat-i uzma hakkı verildi. Ben bütün insanlığa kıyamete kadar peygamber olarak gönderildim. (Buhari, Teyemmüm, 1; Salât, 56; Müslim, Mesacid, 3)
56.    Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz, idare ettiğiniz kimselerden sorumlusunuz. Devlet başkanı idaresi altındakilerden sorumludur. Her fert de ailesinden sorumludur. Kadın beyinin evinden ve malından sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malının bekçisi ve elinin altındakilerden mesuldür. Velhasıl, her biriniz çobansınız ve elinizin altındakilerden mesulsünüz. (Buhari, Cuma, 11; Müslim, İmare, 20) 
57.   İhsan, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmenizdir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. (Buhari, Tefsir-i Sure, 31, 2; Müslim, İman, 5,7)

Camimizin Resmi Web Sitesine Hoş geldiniz...  
   
Faaliyetlerimiz  
  Gençlerimizle her Cumartesi Yatsı Namazını müteakiben sohbet yapılıp ardından sosyal bir aktivite düzenleniyor.

Her Pazar Sabah Namazından sonra Çorba ikramımız vardır.....
 
Yönetim Kurulu / Vorstand  
  Dernek Başkanı / Vorstandsvorsitzender
Ramazan Altıntaş

Yönetim Üyeleri / Vorstandsmitglieder
Mehmet Culfa, Nizamettin Bayar, Ayşe Şahin,
Ekrem Toy, Belgin Şentürk
 
Ulaşım / Kontakt  
  Tel. / Fax: +49 9401 2822

email: ditibneutraubling@hotmail.de
 
HADIS LERDEN ÖRNEKLER:  
  1- Iyilik yapamiyorsan, kötülük te yapma,
2- Yararli olamiyorsan, zararlı da olma,
3- Oruç tutamiyorsan,başkasının etini de yeme.